Hvordan fungerer en oppblåsbar 3’er fotballbane


 pris og informasjon


Sikkerhet, praktisk bruk, funksjonalitet, mobilitet og plassbehov


NFF oppfordrer i sine «Retningslinjer ved anskaffelse av treerbaner» klubbene til å undersøke banenes egenskaper i forhold til sikkerhet, praktisk bruk, funksjonalitet, mobilitet og plassbehov *.
*Kilde NFF - fotball.no

Oppblåsbare 3'er fotballbaner scorer meget godt på NFF sine retningslinjer.

Sikkerhet
Oppblåsbare 3'er fotballbaner sikrer god og trygg ball lek, er enkle å montere,

Selve vantene på våre 3’er baner er i praksis en stor rund pølse med luft. Noe som gir unike fordeler i forhold til sikkerhet. Her er det ingen harde eller skarpe kanter, slik at man unngår at spillerne skader seg ved for eksempel fall mot vantet.

Praktisk bruk
Oppblåsbare 3’er fotball baner har noen unike egenskaper, blant annet er de enkle å montere, faktisk tar det 1 person kun 5 til 10 minutter å montere 1 oppblåsbar 3'er bane.

Vi får tilbakemeldinger fra klubber som ser at denne enkle monteringen gjør at banene kan nyttegjøres oftere, for eksempel på treninger. Noe som gir økt spilleglede og ferdighetsutvikling blant spillerne.

Funksjonalitet
Hensikten med spill 3 mot 3 med vant er å optimaliserer spillformen ved at ballen kontinuerlig holdes i spill, da er spillerne alltid involvert siden ballen aldri er langt. Spillerne vil føle seg mer delaktig og oftere oppleve mestring i 3’er fotball med egnet vant.

Oppblåsbare 3'er fotballbaner er konstruert slik at ballen spretter tilbake når den treffer vantet og sikrer at ballen alltid vil være i spill.  

Mobilitet og plassbehov
Nedpakket er en oppblåsbar 3e'r bane under 1 m³ og vil kreve veldig liten lagringsplass. Med sin lave vekt og størrelse er de også lette å flytte på.
 pris og informasjonHvordan søke om spillemidler til 3'er fotballbaner

 pris og informasjon 3er baner


Siden ordningen ble innført av Kulturdepartementet i 2003 har idrettslag kunnet søke om spillemidler til investering i nødvendig utstyr som står på utstyrslista. Fra og med 2016 ble treerfotballbaner lagt inn på denne lista.Detaljer om årets utstyrsordning, og om hvordan man søker, finner du på NIF sine sider 


Norges fotball forbund ønsker å legge bedre til rette for treerfotball for å stimulere til god utvikling gjennom riktig aktivitet.

Smålagsspill i treningsarbeidet er et svært sentralt element i NFFs retningslinjer. For de aller yngste har spillet blitt lettere å forstå ved innføring av treerfotball. Spillet blir artigere for alle når det er mer oversiktlig, og hver enkelt får flere ballberøringer. Når spillformen reduserer kompleksiteten og øker involvering for alle – gir det økt trygghet og flere utfordringer som i sin tur gir trivsel og utvikling.
For å optimalisere treerfotball spillformen, ønsker NFF at klubbene finner løsninger for lukkede baner. Det vil si vant, nett eller andre løsninger godkjent for formålet.

 pris og informasjon treerbaner

Hvordan finansiere en oppblåsbar 3’er fotballbane.

 Pris og informasjon treerfotballbaner


Anskaffelse av utstyr til idrettslag er ofte en betydelig investering for klubbene, men kan det også være en inntektskilde?
Oppblåsbare 3’er fotballbaner
har tilsammen 45 løpemeter med borrelåsramme for enkel påføring av sponsorlogo, noe som gir dere en mulighet til å tjene penger på deres investering.En breddeklubb består av mange aktive barn med om lag dobbelt så mange foreldre, en del av disse mammaene og pappaene er kanskje selvstendig næringsdrivende eller jobber med sponsorat eller markedsføring av sin bedrift lokalt.

Dette er kanskje det mest takknemlige stedet å starte for å finansiere en 3’er bane eller to?  
I vårt eksempel tar vi følgende utgangspunkt:
Potensielle sponsorer som fotballforeldre og andre lokale bedrifter med engasjement for ditt nærområde og/eller barnefamilier som sin målgruppe, tilbys plass på 3’er fotball banen for 1000* nok per løpe meter med sponsor plass på . Rask hoderegning gir oss da en potensiell inntekt på 45.000 nok per bane, men vi skal legge listen litt lavere i vårt eksempel.


Vi tar utgangspunkt i at vi har 2 baner og at vi per bane får med oss 5 sponsorer som i snitt går inn med 2000 nok, dvs 2 løpemeter sponsorplass i snitt.
Vårt mål er å gå i null med vår investering så fort som mulig.

Kostnader
2 stykk 3’er baner a 32.000 nok = 64.000 nok i innvestering
- spillemidler ca = 21.000**
= 43.000 igjen å finansiere via sponsorer
Sponsor finansiering
- 5 sponsoer a 2000 nok x 2 baner = 20.000 i sponsor inntekter per år.

Rest finansiering etter 1 år blir da 23.000 nok. Etter 2 år gjenstår det 3.000 nok. Det vil da si at klubben i år 3 går 17.000 nok i pluss på sine 2 oppblåsbare 3’er fotball baner.
*Forutsetninger for regnstykket
1000 nok per løpemeter per sesong
Det følger selvsagt med kostnader på trykk av banner til sponsorene, men denne kostnaden vil utgjøre under 10 % av inntektene i vårt regnestykke, copycat tilbyr ferdig trykte bannere med borelås til ca 100 nok per m².

** Tilskuddssatsen settes til en tredel av utstyrskostnaden, dette forutsetter at det er nok midler tilgjengelig i forhold til antall kvalifiserte søkere i din krets det året du søker. 3’er fotballbaner er på listen over utstyr som er godkjent for å kunne søke spillemidler.

Husk å søke spillermidler.3’er fotballbaner er på listen over utstyr som er godkjent for å kunne søke spillemidler. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden. Utstyret må være kjøpt inn etter 1. januar det året klubben søker om midler.


 Pris og informasjon