Hva er oppblåsbare byggtelt?Oppblåsbare byggtelt er en enkel og effektiv løsning som gir værbeskyttelse  og sikrer optimal arbeidsforhold på byggeplasser.  Byggtelt hjelper deg med å få jobben gjort.

Med våre innovative byggtelt, bestemmer ikke været fremdriften på byggeprosjektet ditt – det gjør du. Oppblåsbare byggtelt beskytter byggeplassen, utstyr, dine ansatte og bunnlinjen.


Hva om du kan dekke byggeplassen din, slik at dine ansatte kan gjøre jobben sin i regn, sludd og snø? Oppblåsbare byggtelt tillater arbeidet å fortsette, uavhengig av forhold som ellers ville ført til stopp og forsinkelser. 


Oppblåsbare byggtelt er mobile og holdbare. Monteres over betongsåler, rørleggerarbeid, grunnmur, og mer for å beskytte arbeidet mot vind, regn og kulde. Våre byggtelt har også blitt brukt til å dekke utgravningssteder, slik at området ikke fylles med vann.


Lagringsplass er en annen utfordring for de fleste byggeprosjekter. Lagringskapasitet og plasseringen er variabler som kan utgjøre en stor forskjell i kost-nytte-kalkylene.

Oppblåsbare byggtelt brukt som lager er ofte den beste løsningen for å maksimere lønnsomheten til prosjektet ditt.

Byggteltet monteres og om nødvendig flyttes på noen minutter, noe som gir deg stor fleksibilitet i forhold til planlegging av bruk og plassering av nødvendig lagringsplass.  Med det fleksible modul systemet kan teltenes størrelse enkelt tilpasses den aktuelle byggeplassen, noe som gir deg fleksibilitet til å plassere lageret der hvor det gir best effektivitet for prosjektet.

Hvordan fungerer en oppblåsbar 3’er fotballbane


 pris og informasjon


Sikkerhet, praktisk bruk, funksjonalitet, mobilitet og plassbehov


NFF oppfordrer i sine «Retningslinjer ved anskaffelse av treerbaner» klubbene til å undersøke banenes egenskaper i forhold til sikkerhet, praktisk bruk, funksjonalitet, mobilitet og plassbehov *.
*Kilde NFF - fotball.no

Oppblåsbare 3'er fotballbaner scorer meget godt på NFF sine retningslinjer.

Sikkerhet
Oppblåsbare 3'er fotballbaner sikrer god og trygg ball lek, er enkle å montere,

Selve vantene på våre 3’er baner er i praksis en stor rund pølse med luft. Noe som gir unike fordeler i forhold til sikkerhet. Her er det ingen harde eller skarpe kanter, slik at man unngår at spillerne skader seg ved for eksempel fall mot vantet.

Praktisk bruk
Oppblåsbare 3’er fotball baner har noen unike egenskaper, blant annet er de enkle å montere, faktisk tar det 1 person kun 5 til 10 minutter å montere 1 oppblåsbar 3'er bane.

Vi får tilbakemeldinger fra klubber som ser at denne enkle monteringen gjør at banene kan nyttegjøres oftere, for eksempel på treninger. Noe som gir økt spilleglede og ferdighetsutvikling blant spillerne.

Funksjonalitet
Hensikten med spill 3 mot 3 med vant er å optimaliserer spillformen ved at ballen kontinuerlig holdes i spill, da er spillerne alltid involvert siden ballen aldri er langt. Spillerne vil føle seg mer delaktig og oftere oppleve mestring i 3’er fotball med egnet vant.

Oppblåsbare 3'er fotballbaner er konstruert slik at ballen spretter tilbake når den treffer vantet og sikrer at ballen alltid vil være i spill.  

Mobilitet og plassbehov
Nedpakket er en oppblåsbar 3e'r bane under 1 m³ og vil kreve veldig liten lagringsplass. Med sin lave vekt og størrelse er de også lette å flytte på.
 pris og informasjonHvordan søke om spillemidler til 3'er fotballbaner

 pris og informasjon 3er baner


Siden ordningen ble innført av Kulturdepartementet i 2003 har idrettslag kunnet søke om spillemidler til investering i nødvendig utstyr som står på utstyrslista. Fra og med 2016 ble treerfotballbaner lagt inn på denne lista.Detaljer om årets utstyrsordning, og om hvordan man søker, finner du på NIF sine sider 


Norges fotball forbund ønsker å legge bedre til rette for treerfotball for å stimulere til god utvikling gjennom riktig aktivitet.

Smålagsspill i treningsarbeidet er et svært sentralt element i NFFs retningslinjer. For de aller yngste har spillet blitt lettere å forstå ved innføring av treerfotball. Spillet blir artigere for alle når det er mer oversiktlig, og hver enkelt får flere ballberøringer. Når spillformen reduserer kompleksiteten og øker involvering for alle – gir det økt trygghet og flere utfordringer som i sin tur gir trivsel og utvikling.
For å optimalisere treerfotball spillformen, ønsker NFF at klubbene finner løsninger for lukkede baner. Det vil si vant, nett eller andre løsninger godkjent for formålet.

 pris og informasjon treerbaner