Er det markedet til å starte opp et lekeland der du bor?

Når du skal vurdere om et område er stort nok for et lekeland, er lokalkunnskap en avgjørende faktor. Det beste utgangspunktet blir da å starte et lekeland i ditt lokal området, hvilket er utgangspunktet for de aller fleste.

Vi kjenner godt til Jessheim i Ullensaker, denne bloggen vil følgelig ta utgangspunkt i Jessheim.
Vi vil i denne bloggen gjøre noen grove overslag på om jeg tror markedet er stort nok for et lekeland på Jessheim.
Bruk gjerne informasjonen til å gjøre tilsvarende beregninger i ditt område.

Denne bloggen bruker Jessheim som eksempel.

Konkurranse, Hvor er nærmeste lekeland?
Det finnes ikke et slikt tilbud på Jessheim i dag, det finnes heller ikke et lekeland i nabokommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Nes.  Jessheim er handels sentrum i Ullensaker og tiltrekker seg samtidig et stort antall besøkende fra nabokommunene.
Nærmeste lekeland sørover er Hoppeloppeland på Lillestrøm  25 km fra der vi planlegger nytt lekeland.  Nærmeste lekeland nordover er Lekeland 1 på Hamar 9 mil nord for Jessheim.

Hoppeloppeland i Lillestrøm er nærmeste lekeland fra Jessheim.

Finn tilsvarende informasjon for ditt område på gulesider.

Hvor stort er vårt marked?
Samlet innbyggertall i disse kommunene er 86.706. Til sammenligning har Sør-Trøndelag fylke 212.000 innbyggere, her er det 3 lekeland, dvs 71.000 innbyggere pr lekeland.
En god start for våre beregninger altså.  Finn tilsvarende informasjon for ditt område på ssb.no
kilde ssb.no. 

Det er 8600 barn mellom 2 og 12 år i vårt område

Vi bruker dette tallet som grunnlag, selv om innbyggere i Gjerdrum kommune vil ha omtrent like langs kjøre avstand til vårt nye lekeland på Jessheim, som til Hoppeloppeland på Lillestrøm. Fra de andre 5 kommunene vil vårt nye lekeland være det nærmeste alternative. Ergo er dette vårt hoved nedslagsfelt. Vi baserer våre beregninger på dette, selv om vi ser at vi kan få besøkende fra andre kommuner også.

Antall barn i vår målgruppe.
Ca 10 % av alle innbyggere i Norge er mellom 2 og 12 år, vi tar utgangspunkt i at demografisk fordeling på alder er tilsvarende i vårt marked og finner ut at det er omtrent 8.600 barn mellom 2 og 12 pr i vårt geografiske nedslagsfelt.

Gir dette et stort nok marked for å starte opp et lekeland?
For å sannsynliggjøre et godt svar på dette spørsmålet, må vi gjøre oss noen antagelser. Vi har satt ned følgende forutsetninger for våre beregninger. Vi antar at 30 % av alle barn i vår målgruppe vil besøke vårt nye lekeland i gjennomsnitt 4 ganger pr år. Prisstrategi har vi foreløpig ikke satt, men vi tar utgangspunkt i følgende prisstruktur: 100 kroner for inngang for barn, fri entre for voksne.


Da blir regnstykke slik

8600 x 30%, blir 2580 besøkende, ganger 4 besøk blir 10320 besøk. Det gir oss samlende billett inntekter på 1.032.000 nok inkludert mva pr år.

Behov for lokaler.
Våre overslag viser ca 10.000 besøkende. Dette gir i snitt 30 besøkende hver dag. Og mange flere i helgene enn på hverdager selvsagt, vi ser at vi trenger et middels stort lekeland på ca 1000 m² for å kunne huse våre besøkende. Utgiftspostene vi senere referer til tar utgangspunkt i å leie 1000 m².

Barnebursdag på lekeland et stort marked.
Leos lekeland arrangerer ca 500 barnebursdager hver uke med i snitt 12 barn til en snitt kost på ca 2.200 nok pr bursdag, dette er et stort marked i vekst for innendørslekeland og for Leos lekeland utgjør barnebursdager en snau tredje del av totale inntekter.


Rune Skandsen mener at det har blitt mer vanlig å feire bursdager andre steder enn i hjemmet. FOTO:Lars Kristian Ålgård Limt inn fra <http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/100-bursdager-hver-uke-pa-Leos-3119262.html>

Daglig leder Rune Skandsen i Leos Lekeland i Norge mener at det har blitt mer vanlig å feire bursdager andre steder enn i hjemmet.
- For mange år siden var det foreldre som hadde det travelt – og god økonomi – som kjøpte seg fri Nå er det nærmest et krav fra barna, sier han i et intervju med StavangerAftenblad.

Andre inntektskilder.
Vi vil komme tilbake med en grundigere gjennomgang av beregnede inntekter på andre inntektskilder som servering, bursdager, utleie til selskaper, årskort og barnehage avtaler i våre kommende publikasjoner, men tar med noen "ball park figures" her slik at vi kan si noe om hovedspørsmålet i denne bloggen "Er markedet stort nok til å starte opp et lekeland?"


Servering er en viktig inntektskilde.

Inntekter for vårt nye lekeland på Jessheim
Inngangsbilletter 1.000.000 nok ink mva –
Servering 1.000.000 nok ink mva
Bursdager 1.350.000 nok ink mva
Utleie til selskaper 200.000 nok ink mva.
Årskort 100.000 nok ink mva. Leo Årskort: 1.500,-
Barnehage avtaler 120.000 nok ink mva.
Totalt ca 3.000.000 nok eks mva.

Utgifter nye lekeland på Jessheim
Inventar (inkludert lekelandet) 700.000 nok eks mva
Husleie inkludert strøm 650.000 nok eks mva
Lønn inkludert skatter og avgifter 650.000 nok
Markedsføring 200.000 nok eks mva
Totalt 2 200 000 nok eks mva

Konklusjon
Er markedet stort nok til å starte opp et lekeland på Jessheim?
Ja det er et marked for lekeland på Jessheim. Ser vi på omsetning fra andre lekeland i andre markeder vil vi også kunne forvente en vesentlig høyrer omsetning etter hvert som vi får etablert oss i markedet, og vi vil gå litt i pluss allerede år 1. Skal ikke gå i detalj på omsetning andre lekeland har i denne bloggen, men kan nevne at Lekeland Drammen omsatte for snaua 10 millioner i 2011.
Kilde purehelp.no