Slik blir butikken din en effektiv reklameplass

Ditt næringslokale koster deg sannsynligvis en god sum penger hvert år, derfor bør du også sørge for å bruke mulighetene som ligger i og rundt bygget ditt som en effektiv reklameplass.  En oppblåsbar reklamefigur er en slik reklameplass.
En oppblåsbar reklamefigur er en reklameplass du eier

Desto flere biler, syklister og gående som passerer deg hver dag, desto billigere blir kostnaden per eksponering


Leie vs eie reklameplassen din
Om du tar en vanlig rubrikkannonse i en middels stor avis som Romerikes blad vil en slik annonse koste omtrent det samme som en 4 meter reklamefigur. Og mens dagens avis som kjent er morgendagens «fish and chips», er en reklamefiguren din noe du eier og som vil gi deg eksponering hver dag i flere år og den gir deg eksponering der du faktisk driver butikken din.
Vil du leie eller eie  reklameplassen din?
 

I tillegg vil mange hevde at du får en større oppmerksomhet med 2 oppblåsbar reklamekopi enn du får i en avis eller en radiosnutt. Det er mye letter å velge bort en tradisjonell annonse. En oppblåsbar produkt kopi ser du uansett.

Den lave kontakt prisen
Kontakt pris måles av de fleste medier i CPT(kost pr tusen). Det vil si prisen du betaler for at 1000 personer får muligheten til å se og eller høre din annonse.

I følge Fornyings-,administrasjons- og kirkedepartementet er radio det mest kostnadseffektive mediet å nå 1000 eksponeringer på i Norge, de ligger i snitt på 57 nok pr 1000 eksponeringer, lokalaviser har i snitt 409 nok pr tusen eksponeringer.

En brøkdel av prisen
Vi i LuftDesignFabrikken har kontorer på et svært beskjedent trafikkert område og anslår ikke mer enn 3000 passerende i døgnet, vår kostnad per tusen kalkulator gir oss allikevel en kort pr tusen eksponeringer på 9,3 kroner. Det er jo langt billigere en selv det billigete tradisjonelle mediet, (les radio 57 nok cpt). Klikk på linken for å beregne kontaktprisen ved bruk av oppblåsbar figur der du bor.

Vi tar utgangspunkt i at vi da bruker vår reklamefigur i 3 år før vi bytter den ut. Selv om produktet kan leve veldig mye lenger, kan det være at vi vil si noe annet om 3 år.

Kampanjer
Det er veldig vanlig at man bruker en oppblåsbar figur permanent på en plass over tid, men den er selvsagt også svært effektiv når vi snakker om salgskampanjer, produktlanseringer og festival promotering for å nevne noen relevante områder.

Som nevnt koster en 4 meter høy reklamefigur tilsvarende en passe stor rubrikk annonse i en middels avis. Så er spørsmålet om du da skal fortelle at du nå selger alle bleiepakker til halvpris. Hva er mest effektivt, en annonse i en avis eller en stor oppblåsbar kopi av en bleiepakke, med budskapet «Alle bleier halv pris»?

Din reklamefigur. Ting å ta hensyn til

Før du bestiller en oppblåsbar reklamefigur og gjør ditt lokale til en effektivreklameplass er den noen ting du bør ta hensyn til.

1. Hvor mange passerer deg i snitt pr døgn. Dette er et tall mange anslår til å være langt lavere enn det som er korrekt, ta noen 10 minutters tellinger til forskjellige tider så du har en noe bedre grunnlag før gjør dine antagelser på dette.

2. Vil du kunne plassere figuren din slik at folk ser den?

3. Må du spørre grunneier om lov til å markedsføre deg der du leier?

4. Sørg for at du kan plassere reklamefiguren slik at den ikke hindrer oversikten over trafikkbildet for bilister og andre.

5. Hva driver du med? Valg av oppblåsbar reklame figur byr på mange muligheter. Om du selger shampo vil kanskje en oppblåsbar produktkopi av en shampo flaske gi best effekt, en frisør vil kanskje velge en oppblåsbar saks, mens en kafe kanskje vil ha en kjempe kaffekopp. Eller du kanskje bare vil gjøre folk oppmerksom på at du nå har startet et lekeland og hvor det ligger, og velger en oppblåsbar reklame ballong på 4 meters høyde?

6. Generelle budskap som drop in har lengere leve tid enn halv pris på klipp denne uken.

7. Deltar du på messer, festivaler eller sponser lokale idretts arrangement hvor du kan bruke din reklamefigur? Det tar 10 minutter å monterer/demontere en oppblåsbar reklamefigur. Da kan du lett få masse ekstra eksponering på slike arrangementer om du tar med deg figuren din.